THC (Δ9-Tetrahydrocannabinol): een compleet dossier - Mediwietsite (2024)

THC (Δ9-Tetrahydrocannabinol) is een van de meest besproken cannabinoïden. De stof heeft psychoactieve eigenschappen, maar daarnaast ook een zeer krachtige medicinale werking. Dit is alles wat je zou moeten weten over THC.

Wat is THC?

De meest bekende cannabinoïde uit de wietplant is ongetwijfeld delta-9-Tetrahydrocannabinol (THC). Het is een van de vele werkzame stoffen die worden aangemaakt in deharsklieren van de vrouwelijke cannabis-bloem (wiettoppen), trichomen.

Onbewerkt is de stof in een zure vorm in de plant te vinden – THCA – en nog niet psychoactief zoals wij het kennen. Om de stof te activeren en om te zetten in de psychoactieve vorm, kun je de cannabis decarboxyleren. Al heeft het consumeren van de zure vorm van THC ook de nodige voordelen.

THC (Δ9-Tetrahydrocannabinol): een compleet dossier - Mediwietsite (1)

THCA moet worden gedecarboxyleerd om THC te worden. [Foto: Grasscityforum]

In de natuur dienen deze cannabinoïden als secundaire metabolieten. Dat zijn stoffen die geen directe invloed hebben op de ontwikkeling of voortplanting van de plant, maar een aanvulling zijn op het interne immuunsysteem.

Anti-bacterieel in plant en dier

Cannabinoïden helpen de plant parasieten, virussen, bacteriën en andere natuurlijke bedreigingen tegen te gaan. En de anti-bacteriële werking van de plantaardige stof beperkt zich niet tot de plant, maar blijkt ook in het menselijk lichaamte werken. Een handjevol anderecannabinoïden,zoalscannabigerol (CBG), hebben ook deze anti-bacteriële werking. Zij doden en remmen de groei van bacteriën in mensen en op cannabis-lijkende planten.

De ontdekking

Chemicus Raphael Mechoulam stuitte op een groot probleem toen hij in de jaren ’60 begon met zijn cannabisonderzoek. Waar vind je legale cannabis voor wetenschappelijk onderzoek? Zijn antwoord vond hij bij de politie.

Devijf kilo hasj die Raphael kreeg van de wetshandhavers, blijken achteraf een enorme rol te hebben gespeeld in de meest baanbrekende ontdekkingen over cannabis vandaag de dag. Mechoulam isoleerde met die samples namelijk in 1964 – als eerste ooit – de stof THC. In onderstaande documentaire ‘The Scientist’ horen we zijn verhaal.

Werking van THC

Van de meer dan honderd in de cannabisplant aanwezige cannabinoïden is THC de enige met een krachtige psychoactieve werking. Dat komt door de vorm van de stof. Door de moleculaire structuur van THC past het perfect op speciale receptoren die op verschillende plekken in het lichaam voorkomen.

THC en het ECS

THC werd al in 1964 voor het eerst geïsoleerd, maar pas in 1988 werden de receptoren ervoor in het menselijk brein ontdekt. Dr. Allyn Howlett van de Wake Forest Universityzag dat THC zich bond aan speciale delen in de hersenen: de hippocampus (verantwoordelijk voor geheugen), de frontale cortex (waar we denken) en de cerebellum (verantwoordelijk voor beweging).

Deze speciale delen noemen we nu cannabinoïde-receptoren, onderdeel van het endocannabinoïde-systeem (ECS). Dat systeem is een netwerk van celreceptoren dat verschillende functies in het menselijk lichaam reguleert. Het ECS stimuleert en behoudt homeostase in het lichaam, de optimale balans (of harmonie) die nodig is om te overleven.

Het ECS-netwerk verstuurt en ontvangt signalen die zorgen voor grotere en complexere chemische reacties. Hoewel bepaalde CB-receptoren in hogere concentraties in het centrale zenuwstelsel voorkomen, zijn ze overal in het lichaam te vinden. Zo zitten er CB-receptoren in het spijsverteringsstelsel, de huid en zelfs in de menselijke geslachtsorganen.

THC (Δ9-Tetrahydrocannabinol): een compleet dossier - Mediwietsite (2)

THC bindt zich als een sleutel in het slot aan de CB-receptoren. [Foto: shutterstock/Alila Medical Media ]

Effect van THC

Als een sleutel in het – juiste – slot, bindt THC zich aan cannabinoïde-receptoren. De stofontsteekt daarmee verschillende chemische reacties in hetbrein én in je lichaam. Zo kun je verschillen merken in je gedrag (je kunt kalmer worden) en je cognitieve functioneren.Dat hoeft geen negatief effect te zijn, tenzij het een oncomfortabel gevoel geeft. Maar over het algemeen voel je je onder invloed van THC anders dan normaal. Al is normaal natuurlijk een relatief begrip.

Wanneer je eenmaal gewend bent aan het effect, zul je merken dat dagelijkse handelingen er niet onder hoeven te leiden en je prima kunt functioneren.Het is vergelijkbaar met het proberen van een nieuwe bril, je ziet en ervaart dingen simpelweg op een andere manier.

Het effect van THC is niet alleen cognitief en in het gedrag te merken. De cannabinoïde versterkt het immuunsysteem en maakt zichzelf ermee een krachtige ontstekingsremmer. THC stimuleert ook hongergevoelens door het vrijgeven van bepaalde hormonen te triggeren en het brengt je metabolisme op gang. De stof kan ook verdovend werken door je gelukzalig en slaperig te laten voelen.

THC (Δ9-Tetrahydrocannabinol): een compleet dossier - Mediwietsite (3)

Cannabis werkt bij iedereen anders, maar zorgt vaak voor een kalm en gelukzalig gevoel. [Foto: shutterstock/Jackfoto]

Menseigen THC

Je zou denken dat, gezien de stof zo goed op onze receptoren past, wij zelf ook THC aanmaken. Maar dat is niet helemaal zo. Het duurde even voor wetenschappers erachter waren, maar het blijkt dat de THC-achtige stof die mensen maken en op die receptoren ‘hoort’ anandamide is.

Wat anandamide allemaal doet in het menselijk lichaam is niet helemaal duidelijk. Wel is bekend dat deze stof zorgt voor een gelukzalig gevoel én het helpt je vergeten. Niet alles natuurlijk, maar het helpt je alle onnodige rommel te vergeten. Zoals degezichten die je vanmorgen in de trein hebt gezien. Als je die allemaal zou onthouden zou je hoofd binnen no-time vol zitten en werd je gillend gek.

Er zijn wel wat verschillen tussen THC en anandamide. Het grootste verschil is dat THC veel langer meegaat dan onze lichaamseigen (endo-)cannabinoïden. Anandamide breekt al minuten nadat het zich bindt aan een cel af, en heeft dus een korte levensduur. THC kan echter dagenlang in het lichaam blijven, zeker bij regelmatige gebruikers.

Medicinale waarde THC

Cannabis wordt steeds meer geaccepteerd en daaromwordt er ook steeds meer onderzoek naar de medicinale waarden van de plant gedaan. Een van de meest controversiële ontdekkingen is de mogelijk kankerremmende werking van THC.

Diverse onderzoeken, zoals die van de Complutense University in Madrid, bewijzen dat THC ervoor zorgt dat tumorcellen zichzelf doden. In dierlijke modellen zagen zij dat THC tumoren aanzienlijk verkleint.

De cannabinoïde heeft daarnaast nog een zeer krachtige ontstekingsremmende werking en is daarom werkzaam tegen een keuraanziekten. Ontstekingen zijn namelijk een belangrijke factor in deontwikkeling vanveel moderne ziekten. Auto-immuunziektesenneurodegeneratieve ziekten worden bijvoorbeeld vaak door ontstekingen veroorzaakt.

THC werkt stress verlichtend, kalmerend, verbetert de stemming, is pijnstillend en kan onder andere helpen metde behandeling van:

THC (Δ9-Tetrahydrocannabinol): een compleet dossier - Mediwietsite (4)

THC is een van de stoffen die van cannabis zo’n geneeskrachtige plant maken. [Foto: shutterstock/william casey]

 • ADHD
 • Alzheimer
 • Artritis
 • Autisme
 • Beroertes
 • Crohn
 • Chronische en zenuwpijn
 • Fibromyalgie
 • Gilles de la Tourette
 • Glaucoom
 • Kanker
 • Lupus
 • Migraine
 • Multiple Sclerose (MS) en andere auto-immuunziektes
 • Parkinson
 • Posttraumatische stressstoornis (PTSS)
 • Slaapapneu
 • Slapeloosheid

Het is belangrijk te weten dat de specifieke effecten van THC niet worden veroorzaakt door de stof zelf. Terpenen, aromatische stoffen in de plant, geven in bepaalde samenstellingen vorm aan het medicinale effect dat THC je geeft. Elke wietsoort heeft dus, door het voorkomen van verschillende terpeen-profielen, een andere medicinale uitwerking.

Korte termijn-effecten THC

Het consumeren van THC zorgt er dus voor dat je je iets anders voelt dan normaal. Daarnaast zijn er nog een aantal bijwerkingen die de stof kunnen veroorzaken, maar deze kunnenperspecifieke wietsoort verschillen. Op platforms als Leafly vind je wietsoorten zonder de bijwerkingen die je liever vermijdt. Maar voor velen wegende negatieve bijwerkingen toch niet op tegen depositieve effecten.

Je kunt tot drie uur na het inhalerenvan THC de volgende bij-effecten merken:

 • Kalmerend
 • Euforisch
 • Energiek en vol levenszin
 • Lachen
 • Pijnstilling
 • Honger
 • Zwaar lichaam
 • Duizeligheid
 • Slaperig
 • Rode, droge ogen
 • Droge mond
 • Verhoogde hartslag
 • Verstoord besef van tijd – lijkt vaak langzamer te gaan
 • Slecht korte termijn-geheugen
 • Lagere lichaamstemperatuur
 • Trillen
 • Angst of paranoia – vooral bij sativa wietsoorten zonder CBD. Zie deze zelfhulpgidsen ga het tegen met deze tips.

THC (Δ9-Tetrahydrocannabinol): een compleet dossier - Mediwietsite (5)

Liever geen droge mond na cannabisgebruik? Op Leafly kun je onder meer ongewenste bijwerkingen aangeven en krijg je op basis daarvan wietsoorten te zien die voor jou geschikt zijn. [Foto: Leafly]

Wanneer je cannabis niet inhaleert maar oraal inneemt, bijvoorbeeld door het te eten, kan het tussen 30 minuten en twee uur duren voor de volledige effecten voelbaar zijn. De psychoactieve effecten van wiet zijn ook vele malen heftiger wanneer je het eet dan wanneer je het op een andere manier inneemt.Je eigen metabolisme en lichamelijke chemie heeft ook invloed op hoe je THC verwerkt en beleeft.

Wietolie met THC doseren

Een van de meest gebruikte cannabis-producten met THC is wietolie. Een extract van de werkzame stoffen uit de plant, dateventueel verdund wordt om beter te doseren. Bouw het gebruik van dit product langzaam op om eventuele ongewenste bijwerkingen te voorkomen.

Het high of stoned gevoel van THC kan worden voorkomen door te micro-doseren. Door kleine beetjes wiet te nemen raak je voorzichtig gewend aan het effect van de stof. Voor je het weet zit je op het gewenste medicinale effect, zonder een ongemakkelijk gevoel.

[Openingsfoto: shutterstock/Roxana Gonzalez]
THC (Δ9-Tetrahydrocannabinol): een compleet dossier - Mediwietsite (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Corie Satterfield

Last Updated:

Views: 5787

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Corie Satterfield

Birthday: 1992-08-19

Address: 850 Benjamin Bridge, Dickinsonchester, CO 68572-0542

Phone: +26813599986666

Job: Sales Manager

Hobby: Table tennis, Soapmaking, Flower arranging, amateur radio, Rock climbing, scrapbook, Horseback riding

Introduction: My name is Corie Satterfield, I am a fancy, perfect, spotless, quaint, fantastic, funny, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.